NETVÆRKSGRUPPER FOR

DIREKTØRER OG BESTYRELSESMEDLEMMER

Sådan får du det optimale ud af din netværksgruppe

Executive Cognito’s netværk for direktører har færre deltagere, større fortrolighed og tættere dialog end traditionelle netværk og tilgodeser behovet for fortrolig sparring. Vi sikrer, at du får mest ud af
den tid og de penge, du investerer i netværksarbejdet.

En god og solid netværksgruppe er et uundværligt redskab til at opnå succes i erhvervslivet. Udfordringen ligger i at skabe den helt rigtige netværksgruppe. Det vil sige en gruppe, hvor du føler dig godt tilpas og er motiveret til og tryg ved at dele viden og erfaring med gruppens øvrige medlemmer.

Hos Executive Cognito har vi udviklet en helt speciel formel for etablering af mindre netværksgrupper, målrettede møder, større fortrolighed og tættere dialog – alt sammen for at sikre dig et mærkbart større udbytte af netværkssamarbejdet.

Hvorfor mindre grupper?

Vi har observeret gennem mange års erfaring fra andre netværkssamarbejder, at når netværksgrupper bliver for store, opstår der let en distance imellem gruppens medlemmer. Det kan for nogen virke hæmmende for fortroligheden, og derfor påvirker det udbyttet ved deltagelse. For at undgå dette opererer vi med mindre grupper på max. 15 medlemmer, og vi kan tydeligt mærke, at det virker stimulerende for dialogen imellem gruppens medlemmer.

Større aktiv deltagelse fra alle medlemmer giver et større udbytte for hele gruppen. En anden sidegevinst ved de mindre grupper er, at det giver en større interaktion mellem medlemmerne uden for den formelle ramme af netværkssamarbejdet. Medlemmerne bruger hinanden mere, når de kender hinanden bedre og føler sig trygge.
En af vores kunder udtalte følgende: Man bliver også selv afhængig af sparring. De andre spørger også efter dig. Og så forventes der noget af dig som medlem af gruppen, og ligeledes kan du forvente noget af de andre.

 

Du er selv med til at sammensætte holdet

Executive Cognito har indgående kendskab til, hvordan netværksgrupper sammensættes, så de fungerer mest harmonisk. Vi tager dig med på råd og spørger ind til, hvilke præferencer du har.
Der kan være konkurrentsituationer eller andre forhold, som spænder ben for dialogen i gruppen, og det er vigtigt at tage disse faktorer med i ligningen.
For eksempel kan et jobskift eller en ny bestyrelsespost medføre, at en netværkskollega pludselig bliver en konkurrent. Sådanne situationer er vi altid opmærksomme på og rådgiver de berørte medlemmer herefter.

 

Det fortrolige rum

Executive Cognito’s netværksgrupper er det fortrolige rum for direktører og bestyrelsesmedlemmer. Her kan du afprøve teser, sætte metoder og holdninger i spil og så få analyseret dine fremtidige beslutninger af dine netværkskolleger. I dette dynamiske univers kan du udfordre og sparre med gruppens øvrige medlemmer, der befinder sig på samme stillingsniveau som dig.
Igennem en behovsstyret tilgang vælger de enkelte netværksgrupper lige nøjagtig de temaer, som har størst relevans for de enkelte netværksmedlemmer.
Alle medlemmer arbejder i fortrolighed med hinanden og har ved indmeldelsen indgået skriftlig aftale herom.
“Focusing your life solely on making a buck shows a certain poverty of ambition. It asks too little of yourself. Because it’s only when you hitch your wagon to something larger than yourself that you realize your true potential.”
Citat, Barack Obama

Hvem er Executive Cognito?

Executive Cognito er et team af netværksledere og netværkskonsulenter, som etablerer og driver omhyggeligt sammensatte netværksgrupper for direktører og bestyrelsesmedlemmer i hele landet. Vi har en individuel tilgang til hver gruppes sammensætning, kalender, faglige program, mødesteder og spilleregler.

 

Netværkslederen

Executive Cognito udvælger og træner vores netværksledere til at sikre din netværksgruppes succes. Netværkslederen er et naturligt og ligeværdigt medlem af din gruppe, som har ansvaret for, at alle medlemmer får et udbytterigt forløb og sikrer, at alt det praktiske er på plads for gruppens aktiviteter.
Netværkslederen leder netværksgruppen i de rigtige retninger. Helt fra første dag hvor gruppen samles og medlemmer ikke kender hinanden, sørger netværkslederen for, at der kommer samling på gruppen. Du kender formentlig til den situation, at du kommer i en ny gruppe på arbejdspladsen, i sportsklubben eller på kurset, og i gruppen sidder en alfahan eller alfahun og løber med al opmærksomhed og taletid. Netværkslederen sikrer, at alle bliver hørt og får taletid. Det, mener vi, er nødvendigt for at skabe konsensus i gruppen.
Det er også en del af netværkslederens arbejde at sikre nærheden til dig som medlem. Netværkslederen besøger dig på din virksomhed mindst én gang årligt. Det er vigtigt for alle parter, at du opnår det udbytte, som du forventer af din deltagelse i vores netværksgrupper.

God forberedelse til hvert netværksmøde

Et af de tiltag, som medlemmerne oplever som særdeles positivt, er, at der forud for hvert møde er udsendt en agenda, forberedende materiale, samt at der efterfølgende skabes et referat (naturligvis renset for fortrolige oplysninger). Ligeledes skabes der en platform for opbevaring af materialer fra møderne. Dette giver medlemmerne en struktureret tilgang til deres netværksinteresse og er med til at øge kvaliteten af netværkssamarbejdet.

Vi er et netværk for direktørens faglige og personlige udvikling

Flere har spurgt os, om vi er at betragte som en slags salgsnetværk. Svaret er klart nej! Vi ønsker ikke, at man bruger tiden sammen på at forsøge at sælge til de andre. Det er vores erfaring, at medlemmerne selv henvender sig til hinanden, hvis de synes, at et medlem har en interessant ydelse til deres forretning.

Netværksgruppens DNA

Vi ønsker at skabe et aktivt netværk, hvor udgangspunktet for dialogen og gruppearbejdet er taget i det tema, som gruppen selv har bestemt. Om det så involverer nogle ekspertråd og vejledninger inde fra eller uden for gruppen er ikke så afgørende. Vi forventer stor involvering fra alle medlemmerne i gruppens arbejde, og at du aktivt byder ind med løsninger og refleksioner på dine gruppekollegers udfordringer, problemstillinger og idéer, som de bringer til bordet. Næste gang er det måske dig, der mangler denne sparring. På grund af vores indledende rekrutteringsproces, hvor vi matcher medlemmerne sammen i netværksgruppen, har vi fra start skabt rammerne til en stærk og udbytterig netværksgruppe. Meget hurtigt lærer vi hinanden at kende, og vi begynder at netværke med hinanden mellem møderne. Inden længe vil den enkelte gruppes særlige DNA træde frem. Grupperne vil altid være forskellige, og det er det unikke ved at være godt matchet med hinanden.

Netværkevents

Vi skaber et mindre antal events i løbet af kalenderåret. Vores events har det primære formål at skabe relationer på tværs af netværksgrupperne. Deltagerne kan også være direktører og bestyrelsesmedlemmer uden for vores netværksgrupper. Det vigtigste for os er at etablere et stærkt grundlag for, at deltagerne netværker med hinanden. Eksempelvis har vi en delegation afsted på virksomshedsbesøg hos Alessi og Ferrari krydret med en stor Formel 1-oplevelse. Alle er interessante virksomhedsbesøg sammen med en relevant gruppe personer, hvor der ud over læring og inspiration er stærkt fokus på at skabe relationer; alt sammen faciliteret af Executive Cognito’s netværksledere.

Udbytte

Herudover gennemfører vi en række øvrige tiltag, der for dig som medlem sikrer det udbytte, som du kom efter. Det er vigtigt for os at understrege, at ligesom du har forventninger til dit udbytte af din deltagelse, så har din gruppe også forventninger til dig. Et reelt udbytte starter med, at du møder op til møderne, og du er forberedt og åben, byder ind og giver noget af dig selv. Når dine netværkskolleger oplever dig fra den givende side, får de automatisk lysten til også at hjælpe dig den anden vej. Dette er simpel psykologi. Men vi mener det faktisk så seriøst, at vi stiller krav om, at du deltager i minimum 5 ud af 6 møder om året. Ellers får hverken du eller din gruppe glæde af dig som gruppekollega.

Praktiske oplysninger

Vi har etableret en praktisk gruppefunktion, hvorigennem vi koordinerer og deler alt materiale i gruppen. Denne lukkede gruppe er alene forbeholdt medlemmerne af din gruppe hos Executive Cognito. Her får du adgang til de øvrige medlemmer i din netværksgruppe. Medlemslister skal behandles fortroligt og må ikke benyttes til opsøgende salgsaktiviteter.
Det årlige medlemskontingent udgør fra 1. september 2017 DKK 25.000 ekskl. moms og indbefatter deltagelse i 6 gruppemøder, hvoraf et er som internat. Alle omkostninger til møderne, herunder forplejning, er inkluderet i medlemskontingentet.
Deltagere fra samme virksomhed eller konkurrerende virksomheder tilbydes at indtræde i forskellige grupper.
Gruppens medlemmer beslutter, hvem der skal indtræde i gruppen, hvis et medlem forlader gruppen. Et nyt medlem udpeges af netværksgruppen blandt Executive Cognitos anbefalede kandidater.

En god og solid netværksgruppe er guld værd.

John Rohde
CEO & Partner
Tel:+45 51 99 11 96
Direktør, Facility Services, DEAS
CEO, Jeudan Servicepartner Servicedirektør, Jeudan Servicepartner
Manager, Building Technologies, Siemens
Bestyrelsesmedlem i to bestyrelser
Baggrund
Frank Ewert
DIREKTØR & PARTNER
Tel:+45 50 62 60 78
HR-direktør, Jeudan
Medejer i flere virksomheder
Head of Sales & Marketing, Scion DTU
Client Service Director, Creuna og FFW
Bestyrelsesmedlem i tre bestyrelser
Baggrund
Thomas Nielsen
Medlemsdirektør
Tel:+45 22 45 03 81
Salgs- og udviklingsleder, F5-Networking
Medejer af flere virksomheder
Advisor, Berlingske Medie
Account Manager, Nord & Roed
Bachelor, Sports Management
Baggrund
Victor Feddersen
NETVÆRKSLEDER
Tel: +45 26 45 26 45
Ejer, Winning Team
CEO, Charlottenlund Travbane
Executive Director, Institut for Selskabsledelse
Chefkonsulent, TACK International
Professionel roer på Guldfireren, VM- og OL guld
Baggrund
Klaus Tindborg
NETVÆRKSLEDER
Tel: +45 40 29 24 14
HR-direktør i Maersk Supply Service
Regional CEO,Damco (Maersk Logistics) Middle East
Medejer EmpowerMind Danmark ApS
Executive coach og mentaltræner
Medejer af Cycling Studio
Coach for Semler Gruppens firmacykelhold Tour de Prag 2017
Baggrund
Morten Brünning Brøgger
NETVÆRKSLEDER
Tel: +45 61 61 29 67
Direktør, Mere Engagement Nu!
Business & Executive Coach
Filialdirektør, Nordea
Mentaltræner
Ledertræner/facilitator, Nordea
Baggrund
Anne Lene Bjerregaard
NETVÆRKSLEDER
Tel: +45 27 62 00 44
HR Director, Berendsen
HR & HSE Director, Compass Group
Nordic HR Manager, Aalborg Portland
Head of HR, DONG Energy
HR Manager, MaxiZoo Denmark
Baggrund
Henrik Specht
NETVÆRKSLEDER
Tel: +45 40 82 86 77
CEO og virksomhedsrådgiver, Keypoint
Operating Partner, The Strategy Exchange Ltd
Direktør, Rejsearrangører i Danmark
Partner, Stig Jørgensen & Partners
Landechef, MyTravel Poland
Direktør for forretningsudvikling, MyTravel Northern Europe
Baggrund
Henrik Rasmussen
BESTYRELSESFORMAND
Tel: +45 40 31 01 10
CEO, Roskilde Festival-gruppen:
* Roskilde Festival * Foreningen Roskilde Festival * Fonden Roskilde Festival * Roskilde Kulturservice A/S
Medejer i flere virksomheder
Bestyrelsesmedlem i flere bestyrelser
Cand.merc. med stærkt strategisk og økonomisk blik
Baggrund
Frank Ewert
BESTYRELSESMEDLEM
Tel:+45 50 62 60 78
HR-direktør, Jeudan
Medejer i flere virksomheder
Head of Sales & Marketing, Scion DTU
Client Service Director, Creuna og FFW
Bestyrelsesmedlem i 3 bestyrelser
Baggrund
Steen M. Andersen
BESTYRELSESMEDLEM
Tel:+45 28 44 38 30
Generalsekretær, Unicef Danmark
Bestyrelsesmedlem UN Live
Member, Global Management Team, Unicef
Informationschef, Hjerteforeningen
Executive Coach
Baggrund

Kontakt OS 

Er du direktør eller bestyrelsesmedlem og ønsker du, at vi kontakter dig, så klik venligst  og send os lidt informationer om dig.